چهارشنبه 26 تير 1398   15:32:43
.
معرفی اعضای گروه تخصصی شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد تقی زاده(رییس)


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس علیمحمد عبدی قهرودی(نایب رییس)


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام امینی(دبیر)


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس حمیده امچکی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدحسین زاهدی فر


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: دکتر سیمین حناچی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس سیروس رحیم زاده سیسی بیک


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.