چهارشنبه 26 تير 1398   10:05:00
.
معرفی اعضای گروه تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی: مهندس سیامک الهی فر(رييس)


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس بیتا جمالی (نايب ريیس)


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی صابر(دبير)


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی رشید زاده ممقانی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس اصغر دهقان بنادگی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس سعید کاموسی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس مجید گودرزی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.