يكشنبه 27 مرداد 1398   00:08:15
.
کارگروه اشتغال و کارآفرینی

نام و نام خانوادگی: مهندس نیلوفر فراهتی(رييس)


سمت: -

مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: 1

اهداف
با توجه به مشکلات و ضوابط موجود، بن بستی در مسیر اشتغال مهندسان معمار ایجاد گشته است . لذا کارگروه اشتغال و کارآفرینی شکل گرفته و برای دستیابی به مسیرهای کاری جدید فعالیت خواهد نمود .
محورهای فعالیت
1-     نقشه های فاز 2 و اجرایی
 
2-     خدمات مهندسی در نماهای ساختمان و نمای پنجم (بام)
 
3-     ارزیابی طرحها و قراردادها و تبیین مسئولیتها و درصد حق الزحمه مهندسان معمار در یک ساختمان
 
4-     ساماندهی مسابقات معماری و معیارهای قضاوت
 
5-     طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی
 
6-     جایگاه مهندسان معمار در طراحی، نظارت و اجرای ساختمانها
 
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.