يكشنبه 27 مرداد 1398   00:28:26
.
کارگروه طراحی و ترویج معماری ایرانی-اسلامی

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن یگانگی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

پایه پروانه اشتغال: 1

اهداف
به منظور اعتلای هنر ایرانی-اسلامی در طراحی و همچنین بالا بردن هویت و کیفیت سیما و منظر شهری تهران برای احیاء ارزشهای ایرانی-اسلامی در معماری و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با درنظر گرفتن ارزشهای نوین علمی و فنی شکل خواهد گرفت. با توجه به بند (14-2) سند طرح جامع شهر تهران مبنی بر ارتقاء هویت سیما و منظر شهری برای احیاء معماری ایرانی اسلامی و بند(1-2) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر " تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهر سازی" و سند چشم انداز 1404 این کارگروه تشکیل و در محورهای زیر فعالیت می نماید. 
محورهای فعالیت
1-ایجاد و تقویت و ارتباط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی ) موثر و زمینه سازی برای مشارکت
2-تدوین سیاستهای کلان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این حوزه
3-تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان
4-ایجاد حساسیت شهروندان و انگیزش مهندسین نسبت به پیرامون و شاخص های هویت بخش موضوع 
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.