پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   12:19:49
.
هیات تحریریه
  • مدیر مسوول:
             حبیب الله بیطرف
  • سردبیر:
            حیدر جهان بخش
 
  • اعضا:
          شمس نوبخت دودران
          حکمت امیری
          فرهام مقدم راد
          مهدی روانشادنیا
          حمزه شکیب
          علی نبی زاده
          علی کریمی آنچه
          مهیار فرنیا
          کامران رحیم اف
          رامین کرمی
         مهرداد رفیعی
          کامران تیموری
          فیروز علیزاده
          شهرام گل امینی
  • روز و ساعت جلسه:
          دوشنبه 10-8
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.