پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   13:29:44
.
کمیسيون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(ماده 33)
  • دبیر کمیته:
         مهندس محمد طاهری
  •  اعضا:
        - مهندس کامبيز رضوی
        - مهندس سيد مهدی زرگر
        - مهندسرامين کرمی
        - مهندس سعيد کروبی
        - مهندس علی کریمی آنچه
        - دکتر محمود مقدم
        - مهندس غلامرضا لشگری
        - مهندس جابر نصیری
روز و ساعت جلسه: دوشنبه 9 الی 11
 
  • فراخوان بحث بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی
سازمان نظام مهندسی استان تهران در نظر دارد براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی مبنی بر پیشنهاد سازمان های استان برای تغییر در مقررات ملی اقدام به تهیه پیشنهادات خود در رابطه با تغییر در مقررات ملی مبحث دوم بنماید. لذا از کلیه اعضا سازمان که در این رابطه دارای تجربیات و مطالعات و یا پیشنهادات هستند درخواست می گردد خلاصه ای از پیشنهادات خود را به کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به آدرس Hasan.Ghorbankhani@tceo.ir ایمبل نمایند. بدیهی است ازاعضا برای ارائه پیشنهادات خود در کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی دعوت به عمل می آید.
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.