پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   12:52:20
.
کمیسيون صدور خدمات مهندسی و روابط بين الملل
  • دبیر کمیته:
         فرهام مقدم راد
  • اعضا:
       حیدر جهانبخش
       بیژن خطیبی
       مهدی روانشادنیا
       حمزه شکیب
       ایرج معزی
       سید علیرضا میرجعفری
  • روز و ساعت جلسه: شنبه 13 الی 15
اخبار
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.