پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   13:00:06
.
کمیسیون سیاستگذاری امور دفاتر نمایندگی
دبیر کمیسیون:


اعضا:
- مهندس کامبیز رضوی
- مهندس حسن یگانگی
- مهندس مجتبی صابر
- مهندس مهیارفرنیا
- مهندس مجیدگودرزی
- مهندس سعیدسعیدیان
- مهندس محمدهاشمی
- مهندس اباصلت اصغری
- مهندس جهانگیر رستم زاده

روز و ساعت جلسه: دوشنبه 12 الی 14
 
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.