دوشنبه 28 مرداد 1398   16:50:13
.
کمیته نقشه های تفکیکی
    دبیر کمیته:
            دکتر شمس نوبخت دودران
    اعضا:
            - مهندس بهمن مومنی مقدم
            - مهندس غلامرضا لشگری
            - مهندس محمدباقر پیری وردین
            - مهندس اسماعيل يزدانی


روز و ساعت جلسه: یکشنبه 12 الی 16
اخبار
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.