پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   12:46:18
.
کمیته نظام پیشنهادها
  • رييس کمیته:
         مهندس مهیار فرنیا
  • نايب رييس کمیته:
         مهندس بهنام جباری طالقانی
  • دبيرکمیته:
         مهندس شهناز خزايي پول
  • اعضا:
     - دکتر الهام امينی
     - مهندس فاطمه آذرنجات
     - مهندس  حميدرضا پسنديده
     - مهندس سعيد حميدزاده
     - مهندس سعيد کاموسی
     - مهندس علی کريمی آنچه
     - مهندس حسن يگانگی
  • روز و ساعت جلسه: دوشنبه 10 الی 12
فرم ها
اخبار
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.