رویدادها
1397/9/26 دوشنبه
اطلاعیه در خصوص مسئولیت ناظرین تاسیسات مکانیک
با عنایت به اینکه در پروانه اشتغال بکار مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان، صلاحیت نظارت آتش نشانی درج نگردیده و در حق الزحمه شرح خدمات مهندسی ایشان، مبلغ مربوط به حق الزحمه نظارت آتش نشانی تعریف نشده است و از طرف دیگر طبق روال موجود سازمان، طراحی و اجرای کارهای آتش نشانی توسط شرکت های مورد تائید سازمان آتش نشانی انجام و نظارت آن بعهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد، لذا این امر مشابه تائیدیه آسانسور، مشمول شرح خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می باشد.

www.tceo.ir