چهارشنبه 30 مرداد 1398   17:28:15
.
آزمون دریافت پروانه اشتغال بکار
توجه:
ثبت نام آزمون دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی فقط در وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی www.inbr.ir صورت گرفته و تمامی اطلاعات مورد نیاز نیز در همان صفحه مندرج می باشد.
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.