.

اخبار

.

تمدید الکترونیکی پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی صرفا به صورت الکترونیکی از تاریخ 1399/02/01

1398/11/23 چهارشنبه
در راستای توسعه ارائه خدمات الکترونیکی به اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اطلاع می رساند فرآیند درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی از تاریخ 1399/02/01 صرفاً از طریق مراجعه به آدرس http://members.tceo.ir و به صورت الکترونیکی امکانپذیر می باشد.
جهت اطلاع از نحوه درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار و روند انجام مراحل، گردش کار ذیل را مطالعه نمایید.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر