.

اخبار

.

جدول زمانبندی پذیرش قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهرماه 1398

1398/12/3 شنبه
پيرو اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ مهر ماه 1398 از طریق وب سایت معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اطلاع كليه پذیرفته شدگان در آزمون مي رساند كه برای دریافت پروانه اشتغال به كار مهندسي  پایه 3 ، فقط در روزهای تعيين شده (طبق برنامه زمانبندی پیوست) مي توانند از طریق سامانه members.tceo.ir ثبت نام نمایند .
توجه!
*درصورتيكه به هردليلي متقاضي نتواند در موعد تعيين شده اقدام به ثبت درخواست نماید ، بعد از اتمام شماره سریال های اعلام شده (پس از مورخ 1399/02/17) مي تواند مجدداً جهت ثبت درخواست به سامانه members.tceo.ir مراجعه نمایند.
** در صورتی که متقاضی قبل از زمان مقرر(خارج از برنامه زمانبندی) نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید ، درخواست ثبت شده باطل می گردد و متقاضی می بایست پس از از اتمام برنامه زمانبندی(پس از مورخ 1399/02/17) نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر