.

اخبار

.

عدم صدور نامه های مالیاتی معرفی نامه تشکیل پرونده، معرفی نامه اخذ گواهی ماده 186 و اعلام کارکرد مهندسان از روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 تا پایان سال جاری

1398/12/25 يكشنبه
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میرساند به علت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، و با توجه به اینکه پروانه اشتغال به کار اعضا براساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی تا مورخ 1399/02/31 تمدید گردید لذا صدور کلیه نامه های مالیاتی از روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 به سال بعد موکول می‌شود.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر