.

اخبار

.

نکاتی در خصوص نحوه درخواست حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در هیات حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا

1399/3/11 يكشنبه
قابل توجه مودیان محترم عضو سازمان نظام مهندسی( اعضای حقیقی و حقوقی)
با توجه به ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد بستر لازم برای حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مقتضی است اشخاصی که نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض و درخواست طرح پرونده را در مرحله توافق با رئیس امور مالیاتی یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارند، همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات در مهلت مقرر، " سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران " را به عنوان نماینده انتخابی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم بطور مکتوب اعلام نمایند.
در غیر این صورت امور مالیاتی می‌تواند نمایندگان دیگری را با توجه به نوع فعالیت مودی از بین سایر نمایندگان انتخاب و دعوت به حضور در جلسه نماید.

 
امور مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر