.

اخبار

.

جلسه مشورتی با محوریت تجمیع و یکپارچه‌سازی تمامی پرداختی‌های سازمان برگزار شد.

1399/5/11 شنبه
 به‌منظور تجمیع و یکپارچه‌سازی تمامی پرداختی‌های سازمان جلسه‌ای با حضور مهندس مجتبی صابر، عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، جلسه‌ای با حضور مهندس صابر، عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با محوریت تجمیع و یکپارچه‌سازی تمامی پرداخت‌های سازمان تشکیل شد.
مهندس صابر ضمن بیان این نکته که الکترونیکی نمودن و تجمیع پرداختی‌های سامانه‌ها، خطاها را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد و کنترل را تسهیل می‌نماید، به پراکندگی برخی از سامانه‌ها اشاره نمود و یکپارچگی پرداخت‌ها را از موارد ضروری و لازم عنوان نمود.
همچنین موضوع استفاده از لینک پرداخت به‌جای وارد نمودن شناسه قبض و پرداخت  از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر