.

اخبار

.

ضوابط افراد دارای معلولیت

1399/3/12 دوشنبه

پیرو بند 2 مصوبه شماره  168995/300 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 98/11/16 پیرامون "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت " ، در اجرای ماده4 قانون "تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری" و ماده42 آیین‌نامه " نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای ، منطقه‌ای و ملی" اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت در تمام زمینه های خدمات مهندسی طراحی، نظارت ، اجرا، بهره برداری و نگهداری می باشند.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر