.

اخبار

.

بند 19 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/21 سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی

1399/4/8 يكشنبه
در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هر گونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.


معاونت توسعه سرمایه مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر