.

اخبار

.

ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821 سازمان امور مالیاتی

1399/4/18 چهارشنبه
قابل توجه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی(بالاخص اشخاص حقوقی)
بموجب بند 10 بخشنامه شماره 7821 مورخ 1398/05/02 سازمان امور مالیاتی جریمه عدم ارائه دفاتر معادل 25 % و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک 25 % از مالیات متعلقه خواهد بود، بنابراین در صورتی که مودیان از ارئه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل 50 % مالیات متعلقه می‌باشند.
بند 10 بخشنامه مذکور باستناد دادنامه‌ی شماره 466 و 467 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابطال گردیده :
بر اساس بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 25 % مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه 25 % مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه شماره  7821- 1398/05/02 - سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می‌شود و مجموع این جریمه می‌تواند به 50 % مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.


معاونت توسعه سرمایه مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر