اطلاعیه ها

.

فراخوان پژوهشی ارسال مقاله با موضوعیت «تاثیر عصر کرونا بر فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان: چالش ها و فرصت ها» (آذرماه 99)

1399/8/5 دوشنبه
شیوع پاندمی ویروس کرونا در جهان، باعث تاثیرگذاری جدی در حوزه های مختلف و از جمله صنعت ساخت و ساز شده است. این تاثیرگذاری متخصصان دنیا را بر آن داشته است تا نگاه موشکافانه، حل‌المساله‌ای و کاربردی به موضوعات جدید در صنعت ساختمانی از جمله «مدیریت بحران کارگاه‌های ساختمانی» داشته باشند. از اینرو سازمان نظام مهندسی تهران نیز با توجه به رسالت خود در امر ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی و با هدف تبیین مسائل و اولویت های توسعه ساخت و سازهای شهری و فعالیت‌های کارگاهی در مواجهه با آسیب‌ همه‌گیری بیماری‌ها (با تاکید بر کرونا) از کلیه محققان عرصه ساخت‌وساز دعوت می‌نماید پژوهش‌های خود را حول محورهای موضوعی زیر با رعایت فرمت مورد تایید مقالات (مطابق فایل‌های پیوست) حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/09/01 تدوین و به آدرس الکترونیکی postcovideraeng@tceo.ir ارسال نمایند. مقالات برگزیده جهت درج در مجموعه مقالاتی تحت عنوان «تاثیر عصر کرونا بر فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان: چالش ها و فرصت ها» در هفته پژوهش سال جاری منتشر خواهد شد. همچنین به نویسندگان مقالات برتر در هریک از محورهای موضوعی جوایزی اهداء خواهد شد. امید است این رویداد به عنوان گامی در راستای شناسایی و تبادل دستاوردهای علمی و تجربی در حوزه مدیریت بحران در ساخت‌وسازهای شهری و روستایی موثر واقع گردد.
حوزه‌های موضوعی:
  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • مقررات ملی ساختمان
  • ارائه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسئولیت اجتماعی آن.
  • بررسی تطبیقی تجربه های جهانی-ایرانی عرصه ساخت و ساز شهری
  • مدیریت بحران کارگاه های ساختمانی
  1. ضوابط و شرایط پذیرش مقالات
از نويسندگان محترم كه علاقه‌مند به ارسال مقالات خود حول محورهاي موضوعي به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستند، درخواست مي شود ضمن رعايت ضوابط و چهارچوب هاي تعيين شده (مطابق    فایل های پیوست) ، مقالات خود را به آدرس ایمیل postcovideraeng@tceo.ir ارسال نمايند.
شرايط پذيرش مقاله در مجموعه مقالات " تاثیر عصر کرونا بر فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان: چالش ها و فرصت ها"
1- دريافت مقاله صرفا به صورت الكترونيكي از طریق پست الکترونیکی postcovideraeng@tceo.ir مي باشد.
2- با محورهای موضوعی کتاب تناسب داشته باشند.
3- داراي فهرست منابع و ماخذ مستند و اطلاعات كتاب شناختي معتبر باشند.
4-  حق ويرايش مقاله هاي پذيرفته شده براي سازمان محفوظ است.
5- مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مولف، مولفان و مترجم است.
نحوه نگارش مقاله
1-مقاله حداقل 10 و حداكثر در 15 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و حاشيه هاي 3 سانتي متر از هر طرف در نرم افزار Wordتايپ و تنظيم گردد.
2-نوع قلم فارسي و انگليسي و اندازه آنها مطابق جدول زير استفاده شود.
3-اصول نگارش زبان فارسي به طور كامل رعايت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگليسي كه معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده اند، حتي الامكان پرهيز گردد.
بخش نام قلم اندازه قلم
عنوان مقاله BNazanin پر رنگ 14
متن مقاله BNazanin  11
عناوين بخش‌هاي مقاله BNazanin  پر رنگ 12
نام مولفان BNazanin پر رنگ 12
كلمه چكيده و كلمات كليدي BNazanin پر رنگ 12
عناوين جداول و اشكال BNazanin  پر رنگ 11
متن جداول و شكل ها و منابع BNazanin  11
متن انگليسي Times New Roman يك واحد كمتر از اندازة
فارسي در هر موقعيت

نحوه تنظیم مقاله
1-صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد.
1-1-عنوان مقاله به فارسي، در سطر بعد نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان به ترتيب نويسنده اصلي، نويسنده يا دوم و بقيه
1-2-مرتبه علمي و سازماني متبوع آنها در پاورقي اولين صفحه درج گردد.
1-3-نشاني (آدرس پستي و كدپستي)، تلفن، دورنگار، و پست الكترونيك مسئول مكاتبات مقاله و تاريخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.
1-4-چكيده ساختارمند بوده و شامل بخش هايي از قبيل هدف مطالعه، روش، يافته ها و نتايج باشد. لذا از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقي در چكيده خودداري فرماييد.
1-5-چكيده فارسي در حداكثر 200 كلمه به همراه كليدواژه ها
1-6-چكيده انگليسي و كليدواژه ‌هاي انگليسي در صفحه مجزا
1-7-تعداد كلمات كليدواژه فارسي و انگليسي حداكثر 5 و حداقل 3 كليد واژه كه با استفاده (،) از هر واژه جدا شود.
2-ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش هاي زير را شامل گردد.
2-1-مقدمه و بيان مسئله
2-2پيشينه و ادبيات نظري
2-3-روش تحقيق
2-4-يافته هاي پژوهش
2-5-بحث و بررسي
2-6-نتيجه گيري و پيشنهادها
2-7-منابع و ماخذ
3-نحوة درج جداول و نمودارها
جداول و نمودارها به ترتيب شماره گذاري شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.
عنوان تمام جداول در بالا و نمودار ها در پايين آنها درج شوند.
ذكر مرجع در كنار عنوان جداول و نمودار ها ضروري است.
4-نحوة درج ساير موارد
نمادگذاري ها و زيرنويس‌ها در پايين هر صفحه درج شود.
ضمائم و يادداشت ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
5-شيوة تنظيم مراجع
در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) اشاره شده، سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسي و سپس مراجع زبان انگليسي، مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند. ضروري است تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.
6-شيوه استناد:
فهرست منابعي كه در مقاله استفاده شده است در انتهاي مقاله با رعايت حروف الفبا مبتني بر روش (APA) به شرح زير ارايه شود.
- كتاب‌ها
الف) تاليف: نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، نام، (سال انتشار). عنوان كتاب، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر
ب‌)ترجمه: نام خانوادگي نويسنده، نام، (سال انتشار). عنوان كتاب، نوبت چاپ، نام كامل مترجم، محل انتشار: نام ناشر
- مقالات
نام خانوادگي نويسندگان، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره و شماره مجله، شماره صفحات مقاله
 عنوان كتابها، نام مجلات و روزنامه ها با قلم (ايتاليك) تايپ شود. در صورتيكه تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشند نام خانوادگي نويسنده اول ذكر گردد و در پي آن براي منابع فارسي (و ديگران) و منابع لاتين (et al) ذكر گردد.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر