اطلاعیه ها

.

الزام دریافت تصویر گواهینامه دوره شایستگی برقکاران از مجری برق و بارگذاری آن در کارتابل

1398/11/24 پنجشنبه
بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان برق می رساند ، با عنایت به صورتجلسه و توافق انجام شده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه ای ، مقرر گردید تایید نهایی کلیه درخواست هایی که از 98/12/01 به بعد قرارداد آن ها در سامانه بارگذاری می گردد ، مستلزم دریافت " تصویر گواهینامه دوره شایستگی برقکاران و یا گواهینامه درجه یک از سازمان فنی و حرفه ای"  از برقکاران ساختمان  و بارگذاری آن در کارتابل  باشد.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر