فراخوان

فراخوان کارگاه‌های آموزشی اجلاس ملی سازندگان حرفه‌ای مسکن و ساختمان همراه با ارتقا پایه اجرا و نظارت
کارگاه‌های آموزشی اجلاس ملی سازندگان حرفه‌ای مسکن و ساختمان به‌صورت حضوری و غیرحضوری (وبینار) در مهرماه سال جاری در شهر یزد برگزار می‌شود.
مشاهده خبر1401/7/10 یکشنبه
12345>>>
نسخه قابل چاپ