فراخوان

.

آگهی ارزیابی توان اجرایی متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(تکمیل عملیات اجرایی ساخت)

1399/3/19 دوشنبه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد براساس ضوابط آیین نامه انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 این قانون به شماره 84136/ت 33560هـ مورخ 16/7/85 و نظام نامه مالی و معاملاتی خود، توان اجرایی متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل ساختمان مرکزی خویش را ارزیابی نماید.
متقاضیان جهت اطلاع و دستیابی به اسناد ارزیابی مذکور می توانند به قسمت فراخوان‌ها و مناقصات وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و مدارک خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حفاظت فیزیکی تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود

تاریخ چاپ آگهی روزنامه ایران : 99/03/19
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر