فراخوان

.

آگهی فراخوان عمومی مناقصه چاپ و ارسال ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1398/12/12 دوشنبه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد موضوع چاپ و ارسال ماهنامه خود را به متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای واگذار نماید.
متقاضیان جهت اطلاع از شرایط مناقصه می توانند به وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در روزنامه ایران :98/11/28

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر