• .نام: فرامرز
  • .نام خانوادگی: صدیق مقدم
  • .سمت: نایب رییس اول سازمان و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی