.

کامبيز رضوی

عضو اصلی هيات مديره

وضعیت تاهل:

مجرد

تلفن:

42644

 
امتیاز دهی