.

حمیدرضا قانع

مدیر امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی

وضعیت تاهل:

مجرد

ایمیل:

tceo.tashakkol@gmail.com

_

supervisor-info

 
امتیاز دهی