.

علی عابدی کلخوران علیا

کارمند بازرسی و کنترل ساختمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی