.

هادی وادی نژاد

کارشناس امور مالی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی