.

شمس نوبخت دودران

عضو علی البدل هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

-عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1355 تا سال 1390 2-عضو هیأت علمی حق التدریس دانشگاه 3- عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور طرح و نظارت در نقشه برداری 4- عضو هیأت مدیره مهندسان مشاور سطح نگار رایان 5- عضو هیأت تدوین دروس انقلاب فرهنگی در رشته نقشه برداری 6- همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تدوین دوره های بازآموزی 7- کارشناس رسمی دادگستری ( کانون کارشناسان ) در گروه 6 ( راه و ساختمان ) 8- عضو هیأت تحریریه مجله نظام مهندسی 9- عضو هیأت تحریریه مجله شمس ( شورای مرکزی )

 
امتیاز دهی