.

سید علی موسوی

عضو علی البدل هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- لیسانس مهندسی برق (قدرت ) از دانشگاه علم و صنعت ایران 1365 2- فوق لیسانس MBA ( گرایش مدیریت استراتژیک ) دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی تهران سال 1388 3- لیسانس مهندسی مکانیک ( حرارت درسیالات ) دانشگاه آزاد اسلامی دماوند در سال 1393 4- لیسانس مهندسی عمران ازدانشگاه پیام نور ورامین درسال 1393 • 5- لیسانس مهندسی نقشه برداری ازدانشگاه پیام نور تهران شمال درسال 1394 • 6- لیسانس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند سال 1395 • 7- لیسانس مهندسی صنایع ازدانشگاه پیام نور واحد ری درسال 1395 • 8- لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات(IT ( ازدانشگاه پیام نور دماوند درسال 1395 • 9- لیسانس علوم اقتصاد( نظری ) ازدانشگاه پیام نورتهران غرب درسال 1397 • 10- لیسانس مهندسی مدیریت پروژه ازدانشگاه پیام نور تهران شمال درسال 1397 • 11- فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حال ارائه پایان نامه

 
امتیاز دهی