.

سیدمحمد هاشمی

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برق تهران بزرگ 2- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برق منطقه ای مازندران گلستان 3- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره توزیع برق قم 4- قائم مقام و معاون و عضو اصلی هیأت مدیره برق منطقه ای زنجان 5- رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی دوره هفتم 6- رئیس گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دوره ششم 7- عضو هیأت مدیره دوره ششم و هفتم

 
امتیاز دهی