.

علی اکبر نبی ئی

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- مشاور شورای شهر تهران ( کمیسیون معماری و شهرسازی ) 96-1392 2- مدیر کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1393 3- بازرس واحد معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 96-1395 4- دبیرکارگروه تخصصی معماری و عمران منطقه 8 5- عضو کمیته نما و منظر شهری منطقه 4 و 6 از سال 93 6- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 7- تدریس در مرکز آموزش معماری و هنرهای تجسمی خاک 8- مدرس کارگاه اموزشی ( نما و منظر شهری ) در سازمان زیبا سازی شهر تهران 1395 9- مدعو و سخنران در همایش نما در بافتهای فرسوده 10- مدعو کارگروه تخصصی بررسی ساز و کار اجرائی مبحث 22 شورای شهر تهران 11- دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال اول دوره هشتم 12- رئیس کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
امتیاز دهی