.

مهیار فرنیا

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- دارای پروانه پایه یک طراحی ، نظارت و اجرا در رشته عمران 2- عضو اصلی هیات مدیره دوره هفتم و هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (1394 تاکنون) 3- دبیر سال سوم دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4- عضو هیات مدیره دو دوره اخیر انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران (1393 تاکنون) 5- عضو شورا یاری محله میرداماد – سیدخندان (1394 تا 1398) 6- عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران استان تهران (دوره هفتم) 7- رئیس کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هفتم و هشتم 8- عضو کمیته نظام پیشنهادات شورای مرکزی در دوره هفتم 9- سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 10- مدیر عامل شرکت خدمات آزمایشگاهی پژوهش خاک پاسارگاد (1393 تا 1394) عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی

 
امتیاز دهی