• .نام: مجید
  • .نام خانوادگی: گودرزی
  • .سمت: عضو اصلی هیات مدیره
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

1) نماینده معرفی شده از سوی سازمان جهت برنامه ریزی همکاری های راهبردی با سازمان پدافند غیرعامل کشور در دوره هشتم 2) عضو کمیته استاندارد عضو کمیسیون سازمان استان تهران در دوره هشتم 3) عضو کمیسیون ماده 27 سازمان استان تهران در دوره هشتم 4) عضو کمیسیون انرژی سازمان استان تهران در دوره هشتم 5) رئیس کمیسیون سیاستگذاری دفاتر سازمان استان تهران در دوره هشتم 6) عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی عمران دوره هفتم 7) بازرس کنترل ساختمان سازمان استان تهران

 
امتیاز دهی