.

پیام رئیسی اصل

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- کارشناس رسمی ماده 27 2- رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 3- عضو کمیسیون کارشناسان رسمی 4- عضو کارگروه اجرا 5- کارشناس منتخب شورای انتظامی

 
امتیاز دهی