• .نام: الهام
  • .نام خانوادگی: امینی
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پردیس 2- دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 3- نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4- عضو هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران

 
امتیاز دهی