.

الهام امینی

عضو علی البدل هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- استادار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پردیس 2- دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 3- نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4- عضو هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران

 
امتیاز دهی