.

احمد خرم

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

مجرد

ایمیل:

Ahmad.Khoram@tceo.ir

تلفن:

42644

 
امتیاز دهی