.

بيژن خطيبی

عضو اصلی هیات مدیره

وضعیت تاهل:

متاهل

ایمیل:

Bijan.Khatibi@tceo.ir

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
امتیاز دهی