.

سيد محمد هاشمی

نايب رييس اول

وضعیت تاهل:

مجرد

ایمیل:

Mohammad.Hashemi@tceo.ir

تلفن:

42644

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

1- کارشناس رسمی ماده 27 سازمان نظام مهندسی در رشته ترافیک. - پروانه اشتغال به کار پایه 1 طراحی و نظارت ترافیک در گروه ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - پروانه اشتغال به کار پایه 1، نظارت و اجرا در گروه ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 2- عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4 دوره ( از سال 1385 تا 1396 ) 3- عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ( از سال 1395 تا کنون ) 4- عضو هیأت اجرایی دومین همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری آبان 1393 ( برگزار کننده : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ) 5- دبیر اجرایی سومین همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری بهمن 1394 ( برگزار کننده : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ) 6- دبیر اجرایی چهارمین همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری بهمن 1394 ( برگزار کننده : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ) 7- عضویت در جامعه مهندسین حمل و نقل ایران

 
امتیاز دهی