اخبار و اطلاعیه بیمه تکمیلی
فرم اعلام حادثه از طرف عضو به سازمان اعضا محترم سازمان
با استحضار می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت اهداف حمایتی خود از اعضاء محترم ، در قالب یک فقره بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای، مسئولیت اعضا خود را مطابق سنوات قبل بیمه نموده است.
لذا بمنظور سهولت در انجام امور اداری مرتبط با این بیمه نامه در زمان وقوع حوادث احتمالی فرم زیر طراحی گردیده است.
مقرر فرمائید در صورت وقوع هر گونه حادثه در پروژه هایی که انجام گردیده یا در حال انجام می باشد و عضو محترم سازمان به هر نحو به پروژه حادثه دیده مرتبط می باشد بفوریت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه یا اطلاع از طرح ادعا، فرم زیر را تکمیل و به همراه مدارک مندرج در فرم به دبیرخانه سازمان ارائه فرمائید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر