اخبار
وبینار آموزشی خیابان کامل برای مهندسین ترافیک استان تهران برگزار شد. در عصر روز سه شنبه مورخ 20 مهرماه سال جاری، کمیسیون ترافیک نظام مهندسی استان تهران وبینار آموزشی نیم روزه خیابان کامل را برگزار کرد.

اعضا پنل این وبینار آقای دکتر جلیل شاهی استاد دانشگاه و رئیس کمسیون تخصصی ترافیک سازمان و مهندس امیر روحی دبیر کارگروه خدمات مهندسی ترافیک و ارایه دهندگان آقای دکتر شهاب الدین کرمانشاهی استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و مهندس علیرضا رامندی کارشناس ارشد ترافیک و از اعضای تهیه کننده آیین نامه طراحی راه‌های شهری ایران بودند.


در بخش اول این وبینار که با حضور بیش از یکصد نفر از متخصصین ترافیک و شهرسازی برگزار شد، به بررسی تاریخچه حمل و نقل در برنامه ریزی شهری پرداخته شد و دلایل برگشت از رویکرد خودرو محوری به انسان محوری در برنامه ریزی شهری تشریح گردید و خیابان کامل به عنوان معبر شهری که برای همه گروهها امکان حرکت ایمن در طول و عرض خود فراهم می کند تعریف شد.


در بخش دوم وبینار الگوهای طراحی خیابان کامل بر اساس آیین نامه جدید طراحی راههای شهری بررسی و ارایه شد. این آیین نامه که اخیرا با رویکرد انسان محوری بازنویسی و تدوین شده است، در سال گذشته مراحل تصویب خود را در مراجع تخصصی طی کرده و مورد تصویب قرار گرفت که در اردیبهشت ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ گردید.


این وبینار علمی، اولین وبینار از سلسله برنامه های آموزشی کمیسیون تخصصی ترافیک نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال جاری بود که با توجه به استقبال صورت گرفته توسط متخصصین و مهندسین ترافیک تا پایان سال جاری 4 وبینار تخصصی دیگری نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد که انشا الله طبق برنامه برگزار خواهد شد.


/ پایان خبر

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر