اخبار و اطلاعیه ها
.

اطلاعیه در خصوص مسئولیت ناظرین تاسیسات مکانیک

1398/7/1 دوشنبه
با عنایت به اینکه در پروانه اشتغال بکار مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان، صلاحیت نظارت آتش نشانی درج نگردیده و در حق الزحمه شرح خدمات مهندسی ایشان، مبلغ مربوط به حق الزحمه نظارت آتش نشانی تعریف نشده است و از طرف دیگر طبق روال موجود سازمان، طراحی و اجرای کارهای آتش نشانی توسط شرکت های مورد تائید سازمان آتش نشانی انجام و نظارت آن بعهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد، لذا این امر مشابه تائیدیه آسانسور، مشمول شرح خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی نیست.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر