فراخوان

.

آگهی فراخوان عمومی مناقصه تهیه غذای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1400/3/12 چهارشنبه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد موضوع خرید و ارسال غذای روزانه پرسنل خود را به متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای واگذار نماید.
متقاضیان جهت اطلاع از شرایط مناقصه می توانند به وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه همکف ، واحد حراست (حفاظت فیزیکی) تحویل و رسید دریافت نمایند.
 
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ آگهی 1400/03/12

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر