کميسيون آموزش و پژوهش
1395/03/04
 • دبير کميسيون
 • شمس نوبخت دودران

 • اعضای کميسيون
 • حکمت اميری
 • مهدی روانشادنيا
 • حمزه شکيب
 • علی کريمی آنچه
 • فرهام مقدم راد
 • علی نبی زاده

اخبار و اطلاعيه ها
 • جلسه‌ی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد 94/10/14


   زمان برگزاری جسه: شنبه ها ساعت 15 الی 17