دوره های تخصصی - حرفه ای(غیر اجباری)
1395/12/09
قابل توجه اعضای محترم
سازمان استان امور آموزش، پژوهش وترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال برنامه ریزی و تنظیم برنامه زمانبندی دوره‌های غیراجباری است که به تدریج در همین قسمت اطلاعات آن درج خواهد گردید. متقاضیان محترم، می توانند این قسمت از سایت را مرتباً مرور کنند تا از برنامه های آتی هر گروه تخصصی اطلاع حاصل نمایند.


اطلاعيه