دوره های آموزشی غير اجباری، نکات و مطالب آموزشی گروه تخصصی مکانيک
1395/06/01
 • دوره های آموزشی غير اجباری

 • - سیستم‌های کنترل هوشمند، موتورخانه

  - اصول کنترل، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

  - آشنایی با نرم افزار BMS

  - سیستم‌های بازچرخانی آب و روش‌های کاهش مصرف آب

  - سیستم‌های مدرن گرمایشی

  - سیستم‌های مدرن سرمایشی

  - روش‌های طراحی با رویکرد کاهش مصرف انرژی

  - روش‌های طراحی سیستم‌های بازیافت حرارتی در تاسیسات ساختمان

  - آشنایی با مصالح تاسیسات ساختمانی

  - آموزش نرم‌افزار REVIT

  - آموزش نرم‌افزارهای تخصصی حریق

  - آموزش نرم‌افزارهای محاسبات گرمایش از کفک

  - آموزش نرم‌افزار CARRIER