جلسات هم انديشی
1394/09/03
دعوت به جلسات هم انديشی


با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و بنا بر پیشنهاد ریاست مجمع عمومی مورخ 1394/7/27 به شماره نامه‌ی
110/94/37269 (نامه‌ی پیوست) از اعضای محترم سازمان دعوت بعمل می‌آید تا جهت حضور در سومين جلسه‌ی هم اندیشی، از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

جلسه‌ی سوم، ساعت 15 روز شنبه 1394/9/7لینک ثبت نام
رفيت تکميل شد)


شایان ذکر است پس از تکمیل ظرفیت، لینک ثبت‌نام به صورت خودکار بسته خواهد شد.