برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1392/11/13

همکار محترم

طبق قرارداد  فی مابین سازمان و بیمه ایران به نمایندگی شرکت پیشرو الوند ایرانیان به عنوان بیمه گذار سازمان، کلیه اعضاء و کارکنان سازمان برای استفاده از مزایای بیمه ای جهت ثبت نام و تمدید بیمه تکمیلی با در دست داشتن مدارک ذیل به شرکت مذکور طبقه منفی یک سازمان تا مورخ 1 / 12 / 92 مراجعه فرمایند.

  1. تصویر کارت ملی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل بر روی یک برگ
  2. تصویر صفحه اول دفترچه بیمه گر اول (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی) بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل بر روی یک برگ
  3. تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه بیمه شده اصلی و کارت عضویت سازمان
  4. یک قطعه عکس 4*3 برای کلیه بیمه شدگان جهت کارت طلایی درمان ،در زمان تحویل کارت
  5. برای دریافت فرمهای ثبت نام اینجا کلیک کنید.
  6. برای مشاهده  لیست بیمارستانهای طرف قرار داد اینجا کلیک کنید.

                                                                                                                     
                                                                                                                                     امور
رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران