برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1395/11/16

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معرفی نامه و تحویل هزینه های پزشکی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند، در زمان مراجعه برای دریافت معرفی‌نامه و یا تحویل هزینه‌های پزشکی، نسبت به ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی برای «کنترل پوشش بیم‌ ای تمام اعضای خانواده» اقدام نمایند.


نظر سنجی در خصوص بیمه تکمیل درمان (شروع بیمه نامه از تاریخ 95/10/6 به مدت یکسال)


این سازمان در نظر دارد به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات بیمه تکمیلی از نظرات اعضای محترم سازمان در رابطه با گزینه مطلوب بیمه تکمیلی بهره‌مند شود. لذا خواهشمند است پس از مطالعه جدول زیر فرم نظرسنجی را تکمیل و گزینه مطلوب بیمه تکمیلی را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است این سازمان در حال بررسی امکان اقساطی نمودن(12 ماهه) حق بیمه برای بیمه تکمیلی سال آتی می‌باشد.

 

ردیف

عنوان

گزینه 1

شرایط بیمه فعلی

 (ریال)

گزینه 2

شرایط بیمه جدید

(ریال)

1

جراحی عمومی

100.000.000

نامحدود

2

جراحی تخصصی

200.000.000

نامحدود

3

زایمان (طبیعی و سزارین)

35.000.000

40.000.000

4

پاراکلینیکی 1

10.000.000

15.000.000

5

پاراکلینیکی 2

5،000،000

5.000.000

6

جراحی های سرپایی

5.000.000

10.000.000

7

لیزیک دو چشم

15.000.000

15.000.000

8

خدمات آزمایشگاهی

6.000.000

7.000.000

9

عینک و لنز تماسی طبی

2.000.000

2.000.000

10

سمعک

-------------

4.000.000

11

اوروتز

-------------

1.600.000

12

اعضای طبیعی بدن

-------------

80.000.000

13

جبران هزینه های آمبولانس داخل شهر

خارج شهر

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

 

توضیحات:

حق بیمه " گزینه2 " متناسب با افزایش خدمات  ارائه شده حدود 50 درصد نسبت به " گزینه 1" بیشتر خواهد بود.

 

 

لینک نظرسنجی